sreda, januar 17, 2018
English (United Kingdom)SerbianRussian (CIS)

OSB

osb

Ploča sa usmerenim iverjem (lamelama), poznatija kao OSB ploča, ili lamelasta ploča, predstavlja proizvod od drveta sastavljen od slojeva drvenog iverja (lamela) usmerenih na specifičan način. Površina ploče je na izgled gruba i šarena, sa vidljivo odvojenim iverjem (veličine oko 2.5 do 15 cm, odnosno oko 1 cola x 6 cola) postavljenim tako da nejednako leže jedne preko drugih. Iverje se međusobno povezuje pod visokim pritiskom i temperaturom, pomoću vodootpornog lepila od fenol-formaldehidne sintetičke smole ili ekvivalentnog vodootpornog vezivnog sredstva.

OSB ploče imaju nekoliko prednosti u odnosu na drvo kao građevinski materijal, a to su:

 • Sirovine koje se koriste za izradu uglavnom potiču od stabala manjeg prečnika, iskrivljenih ili uvijenih, koje uglavnom imaju vrlo nisku vrednost na tržištu, te se na ovaj način postiže efikasna iskorišćenost sirovine.
 • Moguće je u toku proizvodnje postići ujednačenu čvrstoću u čitavom panelu, tako što će se mnogi nedostaci koji utiču na smanjenje čvrstoće otkloniti, dok će ostali nedostaci biti ravnomerno raspoređeni po zapremini panela.
 • Povećanje čvrstoće panela po dužoj stranici panela može se takođe postići i odgovarajućim usmeravanjem lamela materijala u toku procesa proizvodnje.

Primena

OSB paneli se, između ostalog, koriste za izradu:

 • zidnih obloga
 • rešetkastih konstrukcija
 • gazišta stepenika
 • betonskih oplata
 • obrađenih ili folijom presvučenih podnih i krovnih konstrukcija

Opšte odlike OSB ploča

 • Osnovne debljine ploča: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 22
 • Osnovne dimenzije ploča: 2440*1220, 2500*1250, 5000*2500
 • OSB paneli mogu se, na zahtev, isporučiti i u dodatnim dimenzijama u debljinama od 6mm do 40mm.

Fizičko-mehanička svojstva Standard Specifikacija
Sadržaj formaldehida EN 120 u skladu sa E1 (8 mg/100g) i uredbom o zabrani upotrebe hemijskih sredstava
Zapaljivost (klasifikacija) DIN 4102 T1 B 2 (redovnim sredstvom paljenja)
Gustina DIN 52 361 600 kg/m3
Sadržaj vlage EN 322 9 +– 3 %
Uvećanje debljine usled bubrenja (srednja vrednost) DIN 52 364 ≤10 %
Dozvoljeno odstupanje debljine EN 300 +– 0,8 mm za nebrušenu površinu
+– 0,3 mm za brušenu površinu
Dozvoljeno odstupanje po dužini i širini EN 300 +– 3 mm
Pravilnost oblika (razlika u dužini dijagonala) EN 300 2 mm na svakih 1000 mm dužine
Toplotna provodljivost DIN 4108 T2 0.13 W/m K
Dimenzione promene po dužini / širini promena relativne vlažnosti 0.30 %
Koeficijent otpornosti na difuziju isparenja DIN 52615 15 mm 18 mm 22 mm
µ-faktor 190/270 160/220 300/380
sD vrednost (m) 2.8/4.0 2.7/3.8 6.3/8.2
Veziva / lepilo površinski sloj modifikovana melaminska sintetička smola
središnji sloj bez sadržaja formaldehida, sa PUR